понеділок, 9 лютого 2015 р.

Алгоритм розв'язування задач з фізики

  1. Прочитайте умову задачі.Згадайте, які розділи фізики відносяться до теми задачі.
  2. Згадайте, які явища і процеси необхідно розглянути, я якими можна знехтувати.
  3. Зробіть схематичний малюнок, а якщо необхідно - кілька малюнків, що показують різні стадії процесу, позначивши на ньому необхідні фізичні величини.
  4. Переформулюйте умову задачі в термінах фізики.
  5. Запишіть коротку умову задачі, виразивши всі величини в системі СІ.
  6. Згадайте закони і формули, що описують взаємозв'язок шуканої та заданих фізичних величин.
  7. Запишіть закони і формули, що описують взаємозв'язок шуканої та заданих фізичних величин.
  8. Знайдіть вираз шуканої величини через відомі в загальному вигляді (в вигляді формули).
  9. Перевірте розмірність шуканої величини, що отримується за знайденою формулою.
  10. Отримайте числове значення шуканої величини.

Після отримання відповіді, якщо можливо, прикиньте наскільки вона відповідає дійсності. Наприклад, якщо людина біжить зі швидкістю 0,2 м/с або 50 м/с, то напевно десь помилка. Іноді помилки бувають в умові або у відповідях в кінці задачнику.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...